امام مستملی البخاری

نورالمُریدین و فضیحة المُدعین
خواجه امام ابو ابراهیم اسماعیل بن محمد مستملی البخاری
Abu Ibrahim Bin Ismail Bin Muhammad Bin Abdullah Al-Mustamli Al-Bukhari 
(م. ۴۳۴ ھ.ق.)
(قدس الله سرّه)«علوم الصوفیه علوم الاحوال و الاحوال مواریث الاعمال و لا یرث الاحوال الا من صحح الاعمال»
علوم صوفیان علوم احوال است، و احوال مواریث اعمال است، و احوال نیاید مگر از کسی که اعمال درست کرده باشد. و معنی اعمال اقامت شریعت است، و معنی احوال صفوت سر است.

مستملی البخاری، شرح التعرف لمذهب التصوف

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *