شیخ ابوبکر الکلابادی

تاج الاسلام  و امام الاصولی
ابوبکر محمد بن ابی اسحاق محمد بن ابراهیم کلابادی
Abu Bakr ibn Abi Ishaq Muhammad ibn Ibrahim ibn Ya’qub al-Bukhari al-Kalabadhi
(م. ۳۸۰ھ.ق.)
(قدس الله سرّه)

گفته است:
«قَالَ بعض الشُّيُوخ حقائق الْإِيمَان أَرْبَعَة تَوْحِيد بِلَا حد وَذكر بِلَا بت وَحَال بِلَا نعت وَوجد بِلَا وَقت».
بعضی از شیوخ گفته اند که ارکان ایمان چهار است: توحیدی بی حد، و ذکری بی قطع، و حالی بی نعت، و وجدی بی وقت.

Some of the Shaykhs said:
The elements of faith (Iman) are four:
Unification (Tawhid) without limitation, Recollection (Dhikr) without interruption, State (Hal) without description, and ecstasy (Wajd) without moment.

کلابادی، کتاب التعرف (قَوْلهم فِي حقائق الْإِيمَان)

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *