ذوالنّون مصری

قطب العارفین
ابوالفیض ثوبان بن ابراهیم ذوالنّون مصری
Abu al-Faiz Ibrahim bin Dhul-Nun al-Misri
(۱۸۰ – ۲۴۴ ه.ق. / ۷۹۶ – ۸۶۰ م.)
(قدس الله سرّه)

در باب « توبه » می گوید:
«توبة العوام من الذنوب و توبة الخواص من الغفلة»
عوام از گناهان خویش توبه می کنند، و خواص از غفلت خویش.

The common men Repent from Sins,
while the elite Repent from negligence.

ابو نصر سراج، اللمع – ابن عربی، الکوکب الدری

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *