عبدالرحمان جامی

توحید به عرف صوفی ای صاحب سیر
تخلیص دل از توجه اوست به غیر
رمزی ز نهایت مقامات طیور
گفتم به تو گر فهم کنی منطق الطیر


امام نور الدین عبدالرحمان جامی (۸۱۷ – ۸۹۸ ﻫ)
لوایح (لایحه دهم)

“Tauheed” in the literature of Sufis, Oh traveler!
Is the Purification of the heart, from attention to else
A Secret from the highest of the Stations of the Birds
I have just uttered if you understand, Birds Logic

امام عبدالرحمان جامی، لوایح (لایحه دهم)

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *