سهل بن عبدالله تستری

سلطان طریقت و برهان حقیقت
ابو محمد سهل بن عبدالله التستری (شوشتری)
Abu Muhammad Sahl bin Abdullah Tustari
(۲۰۳ – ۲۸۳ ه.ق. / ۸۱۸ – ۸۹۶ م.)
(قدس الله سرّه)

گفته است:

از سهل پرسیدند که نشان بدبختی چیست؟ گفت: آنست که تو را علم دهد و توفیق عمل ندهد، و عمل دهد و اخلاص ندهد، که عمل کنی بیکار کنی، و یافت و صحبت دهد با نیکان و تو را قبول دل ندهد.

They asked Sahl bin Abdullah, what is the sign of misfortune? He said: It is that He gives you knowledge but does not give you success in acting upon it, and He gives you success in action but does not give you sincerity, which makes your actions in vain, and gives you companionship of the pious but does not give you acceptance in the heart

پیر هرات، شیخ الاسلام
خواجه عبداللّه انصاری هروی،
در طبقات الصوفیه.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *