شیخ جنید بعدادی

تاج العارفین و سلطان المحققین
ابو القاسم ابن محمد الجنید بغدادی
Abu al Qasim ibn Muhammad Junaid al-Baghdadi
(۲۱۵ – ۲۹۸ ﻫ.ق. / ۸۳۰ – ۹۱۰ م.)
(قدس الله سرّه)

سئل الجنید عن الأنس ما هو؟: فقال: الأنس: ارتفاع الحشمة مع وجود الهیبة
معنی ارتفاع الحشمة: أن یکون الرجاء أغلب علیه من الخوف

شیخ جنید را پرسیدند که انس چیست؟ گفت: حشمت برخاستن و هیبت برجای داشتن است.
معنی ارتفاع حشمت آن باشد که رجاء بر این بنده غالب تر از خوف گردد

Junayd was asked: “What is intimacy?” he replied: “Intimacy is the removal of nervousness, together with the persistence of awe.” Nervousness is removed, he means, because hope is more prevalent than fear.

کلابادی، کتاب التعرّف

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *