سهل بن عبدالله تستری

سلطان طریقت و برهان حقیقت
ابو محمد سهل بن عبدالله التستری (شوشتری)
Abu Muhammad Sahl bin Abdullah Tustari
(۲۰۳ – ۲۸۳ ه.ق. / ۸۱۸ – ۸۹۶ م.)
(قدس الله سرّه)

گفته است: « صوفی » آنست که:
خود را از جمله تیرگیها و تاریکیها پاک کند،
و از فکرت صافی اندرون خود را پر کند، و از خلق
بگریزد، و در حضرت عزّت آویزد، و در پیش نظر
او زر و سیم و کلوخ و سنگ یکسان باشد.

A Sufi is someone who:
Cleanses one-self from all darknesses and fills himself with pure thoughts, who escapes from
the creation to be present with God, and to him, the value of gold and rock is the same.

شهاب الدین سهروردی، عوارف المعارف

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *